Svært for "Spurs"

BT - - TV -

Hjem­me på Whi­te Hart La­ne ta­ger Chri­sti­an Erik­sen og Tot­ten­ham imod Man­che­ster Ci­ty . "Spurs" lig­ger midt i ta­bel­len eft er en no­get blan­det start, men de vandt se­ne­st hjem­me over Crystal Pa­la­ce. Gæ­ster­ne har im­po­ne­ret og fø­rer Pre­mi­er League, men i sid­ste we­e­kend led de sæ­so­nens før­ste ne­der­lag, da West Ham vandt i Man­che­ster. Fod­bold 6' eren: 13.00 og TV3+: 13.45

ASo Som­mer­fe­ri­en nær­mer sig, mor og farf skal på de­res drøm­mer­fe­rie til New York, og bør­ne­ne skal væ­re ale­ne hjem­me. El­ler det vil si­ge, on­kel Erik er ble­vet be­tro­et op­ga­ven at pas­se bør­ne­ne. Alt ser da og­så ud t il at gå fi nt, li­ge ind­til Jan og Mi­cha­el væl­ger at ta­ge en lil­le kø­re­tur i fars nye og me­get sjæld­ne sport­s­vogn. I de­res iver for at im­po­ne­re de lo­ka­le pi­ger en­der Jan og Mi­cha­el med at smadre fars bil. Min søsters børn ... DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.