Snak & Æd

BT - - TV -

Hol­det bag "Nak og Æd" er klar til at ki­ck­star­te eft er­års­sæ­so­nen. Vi vi­ser klip fra de nye pro­gram­mer, er med ved op­ta­gel­ser på Sval­bard og får et gen­syn med Jør­gen og Ni­ko­la­js fa­vo­rit­pro­gram­mer. Vi sen­der di­rek­te fra en skov, hvor Ni­ko­laj ud­for­drer Jør­gen i en kon­kur­ren­ce på puste­rør og selv bli­ver ud­for­dret i en dyst på fl åning af rødspæt­ter. DR2 Tema DR2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.