Sa­ga er tilbage

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV -

13 må­ne­der gå­et. Sa­ga Norén sav­ner sin kol­le­ga og ven, Martin, som aft je­ner en tiårig fængsels­straf. Da en kendt køns­de­bat­tør og ejer af Kø­ben­havns før­ste køns­neut­ra­le bør­ne­ha­ve fi ndes myr­det på en byg­ge­plads i Mal­mø, må Sa­ga sam­ar­bej­de med en ny dansk kol­le­ga, som har det svært med Sa­gas væ­re­må­de. Bro­en III DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.