Tom på ba­nen

DA­GENS TIP mandag

BT - - TV -

Di­a­nas død brin­ger Tom tæt­te­re på hen­des bror, hans barn­doms­ven, Cas­per "Bon­den" Bon­de­sen, som nu skal be­gra­ve sin sø­ster. "Bon­den" be­der Tom om hjælp til at han­ke op i nevø­en, Oli­ver, men Tom har ik­ke me­get held med at nå ind til den vre­de og ulyk­ke­li­ge te­e­na­ger. Tom fort­sæt­ter ind­sat­sen mod narko­en og øj­ner en sam­men­hæng. Norskov TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.