Pe­ter på ka­si­no

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

Vel­kom­men til Las Ve­gas, spil­le­by­en over dem al­le. Den lig­ger midt ude i Ne­va­das ør­ken og er den by med ab­so­lut fl est ka­si­no­er i ver­den. Her ka­ster Pe­ter Ingemann sig ud i det vil­de liv i syn­dens by. Han får ad­gang til stor­spil­ler­nes su­i­ter på det stør­ste ho­tel­kom­pleks i ver­den og får ku­re­ret si­ne tøm­mer­mænd i ver­dens før­ste tøm­mer­mands­bus. Størst TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.