Is og rou­la­de

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV -

Der er syv del­ta­ge­re tilbage i kon­kur­ren­cen, og den­ne gang skal de dy­ste i fransk bag­værk. Al­le­re­de fra start bli­ver del­ta­ger­ne ud­for­dret mak­si­malt med en klas­sisk fransk "Char­lot­te Roy­a­le", som kom­mer til at vol­de store pro­ble­mer for no­gen. Del­ta­ger­ne skal og­så la­ve ind­bagt is, men dét er der ik­ke man­ge, der har er­fa­ring med. Den store ba­ge­dyst DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.