’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Glen Rid­ders­holm

Jeg har god tid til at fi nde det ret­te job

» Når det rig­ti­ge til­bud kom­mer, slår jeg til. Og der har al­le­re­de væ­ret en del hen­ven­del­ser. An­tal­let af dis­se er jeg me­get godt til­freds med, « si­ger Glen Rid­ders­holm.

Si­den han i ju­ni sag­de sit job op i FC Midtjylland, har han en en­kelt gang op­t­rå­dt som fod­bold­træ­ner.

» En god ven spurg­te, om jeg hav­de lyst til at træ­ne et ung­doms­hold ( U14, red.) i Bran­de IF. Det blev den­gang vis­se ste­der ud­lagt som om, jeg nu var tilbage i træ­ner­rol­len. Men der var alt­så kun ta­le om en en­kelt gæ­ste­o­p­træ­den, « si­ger Glen Rid­ders­holm.

Glen Rid­ders­holm får sta­dig løn af FC Midtjylland. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.