LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IS­HO­CK­EY METALLIGAEN, KLOK­KEN 19: 30 ODEN­SE VIN­DER KAM­PEN ØSTRIG 1. LIGA, KLOK­KEN 18: 30 WA­CK­ER INNS­BRUCK VIN­DER MED MINDST TO MÅL

Det hæn­der fra tid til an­den, at vi i dis­se spal­ter gi­ver hædren­de om­ta­le af en me­re el­ler min­dre vild bon, som rent fak­tisk går hjem.

En så­dan kun­ne en kun­de fra Tipico præ­ste­re ons­dag, hvor der var godt gang i de eu­ro­pæ­i­ske liga­er og oveni Liga cup i Eng­land.

Her hav­de spil­le­ren valgt ot­te kam­pe ud, og fedt­spil­let blev der ik­ke, idet al­le odds var på 2,00 el­ler der­over, så det sam­le­de odds blev in­tet min­dre end 2.467.

Med en ind­sats på 28 kro­ner kun­ne kun­den så­le­des hen­te 69.943 kro­ner i ge­vinst, og blandt de me­re fræk­ke spil var Samp­do­ria- sejr over Ro­ma til 4,20, mens en sejr på to mål el­ler me­re til La­zio over Genoa til odds 3,10 og­så var reg­net ud af spil­le­ren fra Tipico.

St. Pauli, M’glad­bach, Rayo, Schal­ke 04, Crystal P. og Fi­o­ren­ti­na var de øv­ri­ge vin­de­re.

DAN­MARK SU­PER­LIGA, KLOK­KEN 20: 00 AAB VIN­DER KAM­PEN

Samp­do­ri­as sejr over Ro­ma hjalp Tipico- kun­de til en stor ge­vinst. Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.