2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FAC Team Für Wi­en fort­sat­te hol­dets elen­di­ge sæ­son­start, da det blev til ne­der­lag num­mer 11 i træk i midt­u­gens po­kal­kamp mod Lan­des­liga­hol­det Lan­kowitz. Ho­ved­stads­hol­det stil­le­de end­da i tæt på stær­ke­ste op­stil­ling, men tab­te al­li­ge­vel 0- 1. Wa­ck­er Inns­bruck hvi­le­de fl ere spil­le­re i de­res po­kal­kamp i midt­u­gen, blandt an­det li­ga­top­sco­rer Tho­mas Pi­chl­mann, og kvær­ne­de FAC Team Für Wi­en med 5- 1 i det om­vend­te op­gør tilbage i slut­nin­gen af juli. Det bør væ­re fl ere ni­veau­er til for­skel i bå­de kamp­gejst og klas­se i vær­ter­nes favør.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.