Er Cas­per Chri­sten­sen og Frank Hvam sjove el­ler ej?

BT - - DEBAT -

’ Klovn – The Movie’ er med over 850.000 solg­te bi­o­grafb il­let­ter én af dansk fi lms stør­ste suc­ce­ser. Fil­men er den an­den mest ind­tje­nen­de dan­ske fi lm. Eft er­føl­ge­ren ’ Klovn Fore­ver’ har net­op haft bi­o­graf­pre­mi­e­re, men er ko­mi­ker­ne Cas­per og Frank sjove – el­ler ba­re pin­li­ge? Døm selv!

HVAD:

’ Klovn – The Movie’

HVEM: Bl. a. Bent Fa­bri­ci­usBjer­re, Jør­gen Leth, Ni­els Hel­veg Pe­ter­sen, Me­di­na og Tho­mas Hel­mig

HVOR: TV2 kl. 21.10

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.