Har kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der ( V) ret i, at Bjar­ne Ri­is er en ’ nar’?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.16 FORT­SAT­TE SVIN­DE­LEN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.28 AL­LE VAR DOPE­DE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.35 HOLDT OS AL­LE FOR NAR På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.23

Ja,

han snød he­le Dan­mark og ka­ste­de skam over os

Nej,

he­le cy­kel­spor­ten hav­de et do­ping­pro­blem

15.343 stem­mer på bt. dk

RI­IS VAR VER­DENS­KLAS­SE

Ni­els Kær­s­gaard

Pro­ble­met er ik­ke Bjar­ne Ri­is. Pro­ble­met er, at den­gang Ri­is vandt og en pe­ri­o­de eft er, var al­le me­re el­ler min­dre dopet, så hvis Ri­is er en nar, bur­de Haar­der kal­de he­le fel­tet, eje­re, træ­ne­re og læ­ger et bundt nar­hat­te. Ri­is cyk­le­de på li­ge fod med kon­kur­ren­ter­ne, og der­for var Bjar­ne Ri­is’ præ­sta­tion ver­dens­klas­se. Ik­ke­cy­kel­sport­skyn­di­ge har selv­føl­ge­lig lov at svi­ne ham til, men det æn­drer ik­ke min me­ning.

Per Ste­en Bø­je Ar­vid­sen

I og med at Ri­is fort­sat­te med do­ping på sit eget hold og tjen­te kas­sen, er han en for­bry­der.

Ri­no Carlsen

Ber­tel kan selv væ­re en nar, ma­gen til hid­sig­prop og ta­bu­ret­klæ­ber skal man le­de læn­ge eft er. Han er langt over pen­sions­al­de­ren og ved til­sy­ne­la­den­de ik­ke en fi s om cy­kel­sport. Al­le fra den­gang var dope­de – det ved vi i dag, el­lers kun­ne man ik­ke kla­re de men­ne­ske­li­ge stra­bad­ser, der fulg­te med.

Mo­na Sk­ar­by

Bjar­ne er en nar, og han har holdt al­le os for nar, den­gang han vandt og blev hyl­det på Rå­d­hus­plad­sen. Jeg for­står ik­ke, han kun­ne stå der og se al­le de men­ne­sker, der kom for at hyl­de ham. Føj!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.