Host op, Holst

BT - - DEBAT -

Ko­mi­ske Carl kald­te vi Carl Holst, men det her er ik­ke sjovt læn­ge­re. Sna­re­re yn­ke­ligt. Host nu op med de mails, Holst, så vi kan kom­me vi­de­re. Og hvis de mails vir­ke­lig er så be­la­sten­de, som man kan ha­ve en for­nem­mel­se af, hvad så med at gå af som mi­ni­ster? Det må da væ­re mu­ligt at fi nde en re­præ­sen­tant for Ven­stre, der ik­ke ly­ver el­ler fi fl er med skat­tey­der­nes pen­ge. Ik­ke?

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.