For dem, der kan og vil

BT - - DEBAT -

Løk­ke er desvær­re i over­hæn­gen­de fa­re for at bli­ve ramt i nak­ken af sit ud­læn­din­gepo­li­ti­ske slo­gan: For dem, der kan og vil. For vi har in­gen grund til at be­tviv­le, at Løk­ke ger­ne vil. Men han kan for­ment­lig ik­ke. Det er den tri­ste po­li­ti­ske re­a­li­tet. (...) Hå­bet er, at an­dre kan vi­se, at vi i DK kan og vil. Bå­de sik­re den aku­t­te hjælp til fl ygt­nin­ge­ne og den lang­sig­te­de in­te­gra­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.