DE FIK SPAR­KET

BT - - NYHEDER -

Di­rek­tø­ren for it i Skat Jan Topp Ras­mus­sen ( tv.). Di­rek­tø­ren har ar­bej­det med sty­rin­gen, ud­vik­lin­gen og im­ple­men­te­rin­gen af EFI. Di­rek­tør for Ind­dri­vel­se i Skat Jens Sø­ren­sen ( th.). Di­rek­tø­ren har ar­bej­det med an­svar for be­ta­lings­strøm­me og regn­skabs­pro­ces­ser i for­bin­del­se med ud­byt­teskat­ter. To un­der­di­rek­tø­rer og en per­so­nale­le­der hjem­sen­des med bag­grund i de­res ar­bej­de med pro­ces­ser og ud­be­ta­ling af re­fu­sion af in­de­holdt ud­byt­teskat. Kil­de Skat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.