Væl­ger- nej til Holst

BT - - NYHEDER -

FA­DÆ­SE- MAG­NET

Først var der Carls Holsts ( V) mang­len­de hånd­te­ring af kri­tik­ken fra fl yme­ka­ni­ker­ne, så var der eft er­ve­der­lags­sa­gen og se­ne­st sa­gen om, hvor­vidt han har brugt en an­sat i Re­gion Syd­dan­mark til sin pri­va­te valg­kamp.

Godt to må­ne­der eft er, at Carl Holst ( V) blev indsat som for­svars­mi­ni­ster, har han nær­mest kon­stant væ­ret om­drej­nings­punkt i en ræk­ke møgs­a­ger, der har ført til, at et fl er­tal af de dan­ske væl­ge­re me­ner, at Holst bør træk­ke sig som mi­ni­ster. Det vi­ser en un­der­sø­gel­se som Epi­ni­on har la­vet for DR.

Al­li­ge­vel op­le­ver Holst op­bak­ning fra sit po­li­ti­ske bag­land. Stats­mi­ni­ste­ren har klart meldt ud, at han har til­lid til mi­ni­ste­ren, og hel­ler ik­ke rundt om i lan­det me­ner Ven­stres bag­land, at Holst bør træ­de tilbage.

» Det er for hur­tigt og for nemt at kræ­ve, at man skal træk­ke sig, hver gang man træ­der lidt ved si­den af. I min ver­den er der plads til, at man be­går en fejl el­ler to, « si­ger Vfor­mand i As­sens Car­sten Pe­der­sen til dr. dk. BNB

Carl Holst er ik­ke po­pu­lær blandt væl­ger­ne.

Ar­kiv­fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.