Mandag bli­ver Månen blodrød

BT - - NYHEDER -

Jep­pe Elkjær Andersen

den ka­ster fra So­lens lys. År­sa­gen til at Månen bli­ver blodrød – og ik­ke helt mørk el­ler usyn­lig – skal fi ndes i, at vo­res egen pla­nets at­mos­fæ­re bø­jer de­le af ly­set fra So­len. Og da det kun er det rø­de el­ler oran­ge lys, som pas­se­rer gen­nem at­mos­fæ­ren og ud igen, så ram­mer det Månen, der re­fl ek­te­rer ly­set tilbage, så bli­ver Månen far­vet rød.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.