Can­na­bis-skov af­slø­ret

BT - - NYHEDER - STOFFER Jes­per Chri­sti­an­sen jchr@bt.dk

I et di­strikt i det syd­li­ge Lon­don har en­gelsk po­li­ti fun­det en min­dre skov af can­na­bis­plan­ter i et om­rå­de på stør­rel­se med en fod­bold­ba­ne, skri­ver The Gu­ar­di­an.

Po­li­ti­et i King­s­ton modt­og et opkald fra en bor­ger, der hav­de be­mær­ket den usæd­van­li­ge be­plant­ning på en mark.

Po­li­ti­et tal­te 150 plan­ter, de stør­ste af dem halvan­den me­ter i høj­den. Eft er fun­det var po­li­ti­et i King­s­ton ik­ke se­ne til at de­le de­res op­da­gel­se med om­ver- de­nen på Twit­ter, hvor man blandt an­det kan se, at nog­le af plan­ter­ne ra­ger op over en af de kvin­de­li­ge be­tjen­te.

» Det om­rå­de, hvor plan­ter­ne vok­se­de, var på stør­rel­se med en fod­bold­ba­ne, og det lig­ne­de en min­dre skov med ju­le­træ­er. Hvem der end står bag det her, har valgt et me­get fj er­nt­lig­gen­de om­rå­de. Man kan kun kom­me her­til eft er en gå­tur på 20 mi­nut­ter, « si­ger Sa­rah Hen­der­son fra po­li­ti­et i King­s­ton, iføl­ge The Gu­ar­di­an.

Po­li­ti­et har af­spær­ret om­rå­det og er gå­et i gang med at fj er­ne plan­ter­ne, mens der end­nu ik­ke fo­re­ta­get no­gen an­hol­del­ser i sa­gen.

Ar­kiv­fo­to: Mi­kal Schlos­ser

En­gelsk po­li­ti har op­da­get et om­rå­de ’ på stør­rel­se med en fod­bold­ba­ne’ fyldt med can­na­bis­plan­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.