36- årig dømt for dru­gra­pe

BT - - NYHEDER - Hen­rik Ny­bo Mi­ka­el­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

En 36- årig mand fra He­de­hu­se­ne skal halvan­det år i fængsel for at ha­ve be­dø­vet og vold­ta­get en 20- årig kvin­de. Det be­slut­te­de en doms­mands­ret i Glo­strup i går.

Den 36- åri­ge, som he­le ti­den har næg­tet sig skyl­dig, an­ke­de sin dom på ste­det.

Sa­gens an­kla­ger, ad­vo­ka­tur­chef Jens Ras­mus­sen, op­ly­ser, at doms­mands­ret­ten fandt det be­vist, at den 36- åri­ge nat­ten mel­lem 14. og 15. juli be­dø­ve­de kvin­den med fem so­ve­tab­let­ter og voldt­og hen­de bag­eft er.

I ret­ten næg­te­de den 36- åri­ge at ha­ve gi­vet kvin­den sovepi­l­ler, men ret­ten lag­de til grund, at prø­ver ta­get af kvin­dens blod for­tal­te en an­den hi­sto­rie.

Ankla­ge­myn­dig­he­den, der hav­de kræ­vet to et halvt års fængsel til den 36- åri­ge mand, over­ve­jer nu at an­ke dom­men til skær­pel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.