Ro­bot i kø eft er ny iPho­ne

BT - - NYHEDER - Kirsti­ne Be­ne­di­c­ta Lauritzen

Den år­li­ge Ap­ple- hy­pe rul­ler igen. Tu­sind­vis af men­ne­sker - og en en­kelt ro­bot - står i kø ver­den over for at få fi ngre­ne i iPho­ne 6S og 6S plus.

Eks­per­ter for­ven­ter, at 12- 13 mio. men­ne­sker vil an­skaff e sig den nye iPho­ne i lø­bet af we­e­ken­den.

Ro­bot­ten Lu­cy er en af de spænd­te i kø­en til Ap­ple Store i Syd­ney. Det er mar­ke­tings- me­d­ar­bej­de­ren Lu­cy Kel­ly, som ope­re­rer ro­bot­ten fra sin ar­bejds­plads.

» Jeg har ar­bej­de og an­dre ting at ta­ge mig til, så jeg kan ik­ke bru­ge to da­ge på at stå i kø. Min chef fo­re­slog, at jeg tog en af ro­bot­ter­ne her­ned og brug­te den til at spær­re en plads, « si­ger hun til Reu­ters fra en iPad, der er mon­te­ret på top­pen af ro­bot­ten.

iPho­ne 6S kan kø­bes i Dan­mark fra den 2. ok­to­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.