Be­skæft igel­sen den hø­je­ste i seks år

BT - - NYHEDER -

Be­skæft igel­sen blandt løn­mod­ta­ger­ne har væ­ret støt sti­gen­de si­den for­å­ret 2013 og steg i juli i år til det hø­je­ste ni­veau i seks år, hvor 2.608.800 per­so­ner var i et løn­mod­ta­gerjob. Det er 1.300 fl ere end i ju­ni, vi­ser nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik. Fort­sat er der og­så et godt styk­ke op til den top på over 2,7 mil­li­o­ner be­skæft ige­de, som blev nå­et i be­gyn­del­sen af 2008, før en stør­re ned­t­ur sat­te ind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.