Lyst­fi sker­grej for mil­li­o­ner

BT - - NYHEDER -

Lars Erik Svend­sen sælger sit hjer­te­barn, lyst­fi sker­virk­som­he­den Svend­sen Sport, til ka­pi­tal­fon­den Maj In­vest Equi­ty for et stort tre­cif­ret mil­li­onbe­løb, skri­ver Bør­sen. Virk­som­he­den var kon­kur­stru­et for få år si­den, men i dag er ud­vik­lin­gen vendt til suc­ces.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.