Går fra Ko­pen­ha­gen Fur

BT - - NYHEDER -

Tor­ben Ni­el­sen for­la­der po­sten i Ko­pen­ha­gen Fur, og der­med sker der et tronskift e eft er 23 års sta­bi­li­tet på po­sten i en af lan­dets store virk­som­he­der. Be­sty­rel­sen læg­ger ik­ke skjul på, at en del af for­kla­rin­gen er, at Tor­ben Ni­el­sen gen­nem læn­ge­re tid har væ­ret syg­doms­ramt. Hans afl øser er fun­det. Det er vi­ce­ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Ken­neth Lo­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.