Kendt for si­ne skøn­ne vi­ne

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN - Tim Vol­ler­s­lev

Tosca­na- om­rå­det lig­ger kun få ti­mers kør­sel nord­vest for Rom.

Provin­sen er kendt for bå­de sit smuk­ke land­skab, si­ne hyg­ge­li­ge små by­er og ik­ke mindst det store ud­valg af skøn­ne vi­ne.

Fra de for­holds­vis let­te, fri­ske chianti- vi­ne til de kraft ige og kry­dre­de vi­ne, som oft e er frem­stil­let af in­ter­na­tio­na­le dru­esor­ter – f. eks. ca­ber­net sa­u­vig­non og mer­lot – i sel- skab med Tosca­nas ho­ved­d­rue, san­giove­se.

Bru­nel­lo- dru­en er en va­ri­ant af san­giove­se, og når den dyr­kes på skrå­nin­ger­ne om­kring by­en Mon­talci­no, kan den frem­brin­ge ele­gan­te og kost­ba­re Bru­nel­lo di Mon­talci­no- vi­ne, der reg­nes blandt Ita­li­ens for­nem­ste rødvine.

De knap så kost­ba­re Ros­so di Mon­talci­no- vi­ne be­trag­tes som knap så for­nem­me og kan der­for oft e fås til over­kom­me­li­ge pri­ser.

San­giove­se er på grund af sin frugtsy­re kendt for at væ­re sær­lig god til ret­ter med to­ma­ter.

2013 Lampo­rec­chio DOCG. Chianti.

Kom­men­tar: Be­ha­ge­lig, tør og me­di­um fyl­dig rød­vin, god, frisk frugts­mag af mod­ne rø­de bær, lidt blom­mer og kryd­derur­ter. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 16 gr. til pizza, pas­ta m. to­mat el­ler me­di­um let­te ret­ter. Pris: Kr. 44,95. For­hand­ler: Lidl Dan­mark.

www. lidl. dk

2013 Fi­o­r­i­no, Ros­so

IGT. Tosca­na.

Kom­men­tar: Læk­ker, saf­tig og fyl­dig rød­vin, har­monisk frugt i dej­lig, tæt, rund smag af kir­se­bær, syl­te­de brom­bær, kryd­de­ri­er, ur­ter, to­bak og mørk va­nil­je­toast.

Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 16 gr. til pas­ta med kødsau­ce el­ler me­di­um kraf­ti­ge ret­ter.

Pris: Kr. 129,75. Til­bud ved køb af 6 fl. uge 39+ 40 kr. 64,75.

For­hand­ler: Skjold Bur­ne Vin­han­del tlf. 4345 1422, www. skjold- bur­ne. dk

2012 Se­tri­o­lo

DOCG. Chianti Classico.

Kom­men­tar: Me­di­um fyl­dig rød­vin, blid frugtsy­re og be­ha­ge­lig, rund smag af rø­de kir­se­bær, kryd­de­ri­er og lidt ege­træsva­nil­je.

Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 18 gr. til hyg­ge uden mad el­ler til me­di­um let­te ret­ter af kyl­ling el­ler lyst kød.

Pris: Kr. 139. Til­bud ved køb af 6 fl. uge 39+ 40 kr. 125.

For­hand­ler: Vin­slot­tet A/ S tlf. 4369 1162. www. vin­slot­tet. nu

2012 Mon­ros­so Bar­be­ri­no Val D’Elsa, DOCG. Chianti.

Kom­men­tar: Be­ha­ge­lig, frisk, me­di­um let rød­vin, god frugts­mag af mod­ne rø­de kir­se­bær, sor­te blom­mer, ur­ter og kryd­de­ri­er.

Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 16 gr. til stegt fisk el­ler me­di­um let­te ret­ter.

Pris: Kr. 89,75. Til­bud ved køb af 6 fl. uge 39+ 40 kr. 79,75.

For­hand­ler: Bi­chel Vi­ne tlf. 8622 9400. www. bi­chel. dk

2009 Rio Cas­sero

DOCG. Bru­nel­lo di Mon­talci­no.

Kom­men­tar: Me­di­um let og be­ha­ge­ligt blød rød­vin, lang, flot, rund smag af kir­se­bær, sko­v­jord­bær, lidt marci­pan, kryd­de­ri­er og toast. Godt til­bud.

Vel­eg­net til: Luf­tes en halv ti­me og ser­ve­res til me­di­um let­te ret­ter af f. eks. fjer­kræ.

Pris: Kr. 249. Til­bud uge 39+ 40 kr. 199.

For­hand­ler: Vi­nob­le Bu­tik­ker­ne/ Østjysk Vin­for­sy­ning tlf. 8755 9900. www. vi­nob­le. dk

2012 Pog­gio Bo­nel­li

DOCG. Chianti Classico.

Kom­men­tar: Me­di­um let, be­ha­ge­lig frugtsy­re i flot ba­lan­ce med læk­ker smag af rø­de og sor­te kir­se­bær, kryd­de­ri­er og lidt ege­træsva­nil­je.

Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 18 gr. til grønt­sagstær­te el­ler me­di­um let­te ret­ter.

Pris: Kr. 124. Til­bud ved køb af 6 fl. uge 39+ 40 kr. 89,75.

For­hand­ler: Jysk Vin tlf. 8640 4444. www. jyskvin. dk

2010 Te­nu­ta Grep­po­ne Ma­zzi, Ru­fi no, DOCG. Bru­nel­lo di Mon­talci­no.

Kom­men­tar: Flot, ka­rak­ter­fuld, me­di­um fyl­dig rød­vin, vel­ba­lan­ce­ret, læk­ker, har­monisk og ele­gant smag af kir­se­bær, brom­bær, sko­v­bær, kryd­de­ri­er og toast.

Vel­eg­net til: Luf­tes en ti­me og ser­ve­res til stegt an­de­bryst.

Pris: Kr. 499,95. Til­bud uge 39+ 40 kr. 399.

For­hand­ler: Sal­ling og ud­valg­te Me­ny/ Hans Just tlf. 3526 7200. www. hans­just. dk

Fo­to: Reu­ters

San­giove­se, ho­ved­d­ru­en i Tosca­na, er på grund af sin frugtsy­re sær­lig god til ret­ter med to­ma­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.