TYS­KLAND

BT - - NYHEDER -

Den ty ske re­ge­ring lover fi re mil­li­ar­der eu­ro, sva­ren­de til næ­sten 30 mil­li­ar­der kro­ner, til de ty ske del­sta­ter for at hjæl­pe dem med at hånd­te­re den re­kord­s­to­re til­strøm­ning af flygt­nin­ge og mi­gran­ter. Tys­klands re­ge­ring for­dob­ler der­med støt­ten til del­sta­ter­ne fra 15 mil­li­ar­der kro­ner i år til 30 mil­li­ar­der kro­ner i 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.