USA

BT - - NYHEDER -

Den re­pu­bli­kan­ske le­der af Re­præ­sen­tan­ter­nes Hus, Jo­hn Bo­e­h­ner, med­del­te i går, at han træ­der tilbage fra sin stil­ling i slut­nin­gen af ok­to­ber. 65- åri­ge Jo­hn Bo­e­h­ner, der har væ­ret kon­gres­med­lem valgt i Ohio i tre år­ti­er, har ik­ke gi­vet no­gen of­fi­ci­el år­sag til sin til­ba­ge­træk­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.