Ma­ke­over af et ame­ri­kansk truck- ikon

BT - - BILER -

Ame­ri­ka­ner­ne el­sker de­res pi­ck­ups, spe­ci­elt Fords F- se­rie, som ef­ter­hån­den er et ame­ri­kansk ikon på linje med havør­nen og Mo­unt Rus­h­mo­re. De stør­ste mo­del­ler F- 250 og F- 350 har få­et et grun­digt ma­ke­over. De­sig­net er æn­dret, så fron­ten nu er end­nu me­re mar­kant og ‘ bling’. Fle­re kar­ros­se­ri­pla- der er nu i alu­mi­ni­um, så mo­del­len har tabt op til 158 kg. Un­der hu­den er der og­så sket no­get – 95 pct. af chas­sis­ram­men er nu byg­get i højstyr­ke­stål, som gør den 24 gan­ge me­re vrid­nings­sta­bil end den ud­gå­en­de mo­del. Prak­tisk, når mo­del­len er op­gi­vet til at træk­ke over 10 tons..

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.