Shell fjer­ner split

BT - - BILER -

Hver dag op­le­ver Shell, at en kun­de glem­mer at sæt­te pi­sto­len tilbage i stan­de­ren, når de kø­rer. Når brænd­stof­slan­gen hi­ves med og stræk­kes, kan den for­år­sa­ge ska­der på bå­de bi­len, tank og men­ne­sker, når den svir­per tilbage. Der­for fjer­ner Shell nu split­ten i pi­sto­len, så du frem­over selv skal hol­de aftræk­ke­ren in­de un­der he­le tank­nin­gen. Så glem­mer du den ik­ke ef­ter be­ta­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.