Ita­li­ensk kul­fi­berta­ske

BT - - BILER -

Kul­fi­ber er et fa­sci­ne­ren­de ma­te­ri­a­le, som bå­de er me­get stærkt og let. Der­for er det vel­eg­net til for­mel- bi­ler og sport­s­vog­ne. Et af de mær­ker, som dog ik­ke an­ven­der kul­fi­ber i de­res bi­ler, er Lam­borg­hini. Det for­hin­drer dem dog ik­ke i at la­ve en ta­ske i kul­fi­ber. Det er en så­kaldt mes­sen­ger­bag, som er la­vet i bå­de læ­der og kul­fi­ber. Stør­rel­sen er 37 x 11 x 30 cm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.