Curth sik­re­de Vi­borg- sejr

BT - - SUPER LIGA -

Den tid­li­ge­re, man­ge­åri­ge AaB- spil­ler, Jep­pe Curth, score­de kam­pens en­li­ge mål, da Vi­borg vandt over net­op AaB i aft es .

Kam­pens en­li­ge mål blev sat ind ot­te mi­nut­ter eft er pau­sen, da Vi­borg ero­bre­de bol­den i hol­dets høj­re si­de. Den tid­li­ge­re Brøndby- og Randers FC- spil­ler, Jo­nas Kam­per, slog et glim­ren­de ind­læg hen mod den fj er­ne­ste stol­pe, hvor Jep­pe Curth duk­ke­de op og he­a­de­de bol­den for­bi Ni­co­lai Lar­sen i AaB- må­let. AaB hav­de bol­den mest i kam­pen, men man kan godt si­ge, at Vi­borg brug­te den klo­gest.

Må­let kom eft er en god Vi­borg- start på an­den halv­leg, men i før­ste halv­leg hav­de hjem­me­hol­det og­så haft den bed­ste mu­lig­hed, som Jo­nas Kam­per li­ge­le­des stod fad­der til. Se­ba­sti­an Andersen fi k dog ik­ke or­dent­ligt træf på ho­ved­stø­det ved den lej­lig­hed. Se­ne­re i før­ste halv­leg send­te Tho­mas Ene­vold­sen bol­den i si­de­net­tet for AaB.

Eft er scor­in­gen lag­de gæ­ster­ne et godt pres på Vi­borg, og ved en en­kelt lej­lig­hed måt­te Pe­ter Fri­is Jen­sen præ­ste­re en god red­ning, men op­ryk­ker­ne holdt må­let rent og fi gh­te­de den lil­le sejr i hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.