Sønderjyske kør­te OB over

BT - - SUPER LIGA -

SØNDERJYSJE STJÆ­LER FØR­STE­PLAD­SEN eft er en sik­ker sejr på Syd­bank Park, hvor hol­det dog og­så skyl­der tak til OBs må­l­mand, Mak­sym Koval.

Op­gø­ret be­gynd­te med en grim so­loska­de til hjem­me­hol­dets Tro­els Klø­ve, der vred om på sit knæ og måt­te ud­skift es eft er blot fi re mi­nut­ter. Det lod dog ik­ke til at svæk­ke Sønderjyske, der fra start do­mi­ne­re­de og pres­se­de OB på he­le ba­nen. Det var der­for fuldt fortjent, da Ni­co­lai Mad­sen bra­ge­de en re­tur­bold i mål, som OB- må­l­mand Mak­sym Koval hav­de bok­set ud. Kovals uhel­dig­he­der fort­sat­te desvær­re for OB, og ba­re fem mi­nut­ter se­ne­re fum­le­de ke­e­pe­ren i eget felt, så Jo­han Absa­lon­sen kun­ne for­dob­le fø­rin­gen. Og få mi­nut­ter før pau­sen hav­de Koval igen næst­sid­ste be­rø­ring på bol­den, da Sønderjyske- ba­ck­en Marc Pe­der­sen send­te bol­den i mål.

I an­den halv­leg brag­te OB hol­dets top­sco­rer, Ras­mus Fester­sen, på ba­nen, og hol­det be­gynd­te så småt at fi nde hin­an­den bed­re. Off en­siv- duo­en Ras­mus Falk og Emil Lar­sen pres­se­de på, men må­le­ne ude­blev, og i ste­det gjor­de Tho­mas Dal­gaard det til slut­re­sul­ta­tet 4- 0 .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.