Ver­dens­me­ster ved et t

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Agri­gen­to, Ita­li­en Luc Le­blanc, Frankrig Du­i­ta­ma, Co­lom­bia Abra­ham Ola­no, Spa­ni­en Fo­to: Jep­pe Mi­cha­el Jen­sen Fo­to: Reu­ters Val­ken­burg, Hol­lan Oscar Ca­men­zin

STED: VIN­DER: STED: VIN­DER: En bel­gisk ver­dens­me­ster på bel­gisk asf dre­de me­ter fra mål lig­ne­de Clau­de Criq bud på en sej­r­her­re. Den hår­de og på m mål i en skarp trio, der og­så tal­te den can stil­ful­de ita­li­e­ner Maurizio Fon­dri­est. Ba slut­te­de sig for at ta­ge af­fæ­re ved at chok ved at for­sø­ge at kni­be sig høj­re om Baue mens en let­te­re lam­slå­et Fon­dri­est kun fe­bru­ar 2014, na­ge­de for­lø­bet af det VM sta­dig over­ve­je­de juri­di­ske søgs­mål for a somt Bau­er en re­van­che­dyst på Skt. Pe­de STED: VIN­DER:

Fo­to: AFP

Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.