Pan­ta­nis bed­ste skud på tit­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: AFP

Det kan ik­ke næg­tes, at der var man­ge store mester­skabsløb i 1990er­ne. VM i Co­lom­bia var tæt på det van­vit­ti­ge. Ru­ten lå i 2.500 me­ters højde, og om­kring halv­de­len af ver­dens­rang­li­stens top 100 hav­de meld­te skri­ge­pas til den sy­da­me­ri­kan­ske dont. Som van­ligt jag­te­de Rolf Sø­ren­sen VM- suc­ces, selv om ru­ten pas­se­de den ær­ger­ri­ge dan­sker dår­ligt. Den mat­che­de til gen­gæld Marco Pan­ta­nis ev­ner gan­ske glim­ren­de, men den ita­li­en­ske kla­trer kom i men­ne­ske­hæn­der, da han i fi­na­len sad sam­men med Mi­gu­el In­du­rain og lands­mand Abra­ham Ola­no ( fo­to). Sidst­nævn­te vandt lø­bet, Pan­ta­ni tog søl­vet, og In­du­rain kom tro mod sin na­tur over stre­gen jub­len­de af glæ­de over at se den me­re upå­ag­te­de Ola­nos suc­ces.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.