Slag­te­hus Hi­nault

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den fran­ske cy­kel­le­gen­de Ber­nard Hi­nault ( th.) var en fryg­tet pa­tri­ark i cy­kel­fel­tet. Og i 1980 hav­de VM- ar­ran­gø­rer­ne me­get be­ti­me­ligt lagt en piv­hård ru­te i den fran­ske by Sal­lan­ches, der var som skabt til den sej­r­svan­te alt­mu­lig­mand. Hi­nault tak­ke­de for til­li­den ved vin­de i su­veræn stil. Det si­ger en del om ru­ten, at der kun var 15 fuld­før­en­de ud af 107 star­ten­de ryt­te­re. Dan­ske Jør­gen Marcus­sen blev ot­ter og sag­de ef­ter­føl­gen­de: » Det var det re­ne mord, hvad Hi­nault gjor­de ved os an­dre. Den mand er fryg­te­lig. Hans tem­po op ad bak­ken tap­pe­de lang­somt mi­ne kræf­ter ud af mi­ne ben. Hi­nault var en mel­lem­ting mel­lem en slagter og en bød­del, « sag­de ’ Ma­cs’ iføl­ge René Preut­huns i øv­rigt me­get læ­se­vær­di­ge VM krø­ni­ke­bog ’ For en­den er regn­bu­en’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.