Den ame­ri­kan­ske pio­ner stemp­ler ind

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

På man­ge må­der kom Greg Le­mond ( fo­to) til at for­an­dre cy­kel­spor­ten fra at væ­re et pan- eu­ro­pæ­isk fæ­no­men til en idræt med ap­pel og gro­bund på tværs af kon­ti­nen­ter. Den al­si­di­ge ame­ri­ka­ner vi­ste i 1983, at han og­så kun­ne slå til i ét gyl­dent hug og ik­ke stræk­ke sit ar­se­nal af kom­pe­ten­cer ud over et tre uger langt eta­pe­løb. Le­mond gjor­de kål på den ita­li­en­ske klas­si­ker­haj Moreno Ar­gen­tin og den span­ske out­si­der Fausti­no Ru­pe­rez 12 ki­lo­me­ter fra mål og veks­le­de sin sølv­med­l­je fra Goodwood året in­den til det pu­re­ste guld. Ame­ri­ka­ne­ren vandt i øv­rigt sin an­den regn­bu­et­ri­kot i 1989.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.