En gif­tig kvar­tet

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det var et sø­le uden li­ge i Val­ken­burg 1 stær­ke kræf­ter i skarp kon­fron­ta­tion – o med VM- tit­len til sidst. In­den Oscar C som ny ver­dens­me­ster, hav­de ve­je­ne i L in­tenst væd­de­løb mel­lem Lan­ce Arm­str li­e­ne­ren Mi­che­le Bar­tol. Især den hy­pers et stærkt bud trods fle­re uheld og et styr rens stort an­lag­te of­fen­siv­kør­sel, og som en kum­me­fry­ser i kam­pen om søl­vet, med bron­ze.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.