Til­fæl­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Nd nd, Schweiz Fo­to: Reu­ters Zol­der, Bel­gi­en Ma­rio Cipol­li­ni, Ita­li­en Fo­to: EPA NOSTAL­GI Va­re­se, Ita­li­en Ales­san­dro Bal­lan, Ita­li­en Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk Fo­to: Iris

falt. Ja­men, selv­føl­ge­lig da! Ind­til få hunqui­e­li­on ( fo­to) da og­så et sær­de­les se­ri­øst man­ge må­de ufor­son­li­ge bel­gi­er kom til na­di­ske evig­hed­s­to­er Ste­ve Bau­er og den au­er var kom­met op til de for­re­ste og be­kåb­ne spur­ten. Criqui­e­li­on sva­re­de igen er og de to kom­bat­tan­ter styr­te­de grumt, nne kø­re over stre­gen. Til sin døds­dag i M den el­lers me­get suc­ces­ri­ge bel­gi­er, der at ret­te op på mi­se­ren. Der ven­ter utviv­lers ve­lodrom, når det kom­mer så vidt. 1998. Men lø­bet var spæn­den­de, det var og det var et schweizisk po­st­bud, der løb amen­zind ( fo­to) kun­ne kryd­se stre­gen Lim­burg- provin­sen dan­net ram­me om rong, bel­gi­ske Pe­ter Van Pe­te­gem og ita­strøm­li­ne­de og myn­de­ag­ti­ge Bar­to­li var rt, men Ca­men­zind for­pur­re­de ita­li­e­nem van­ligt var Pe­ter van Pe­te­gem kold som

så Mi­che­le Bar­to­li måt­te ta­ge til tak­ke STED: VIN­DER: STED: VIN­DER:

Fo­to: AFP

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.