Den ul­ti­ma­ti­ve out­si­ders sejr – og død

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det hø­rer til de ab­so­lut­te sjæl­den­he­der at se en stort set ukendt ryt­ter vin­de VM. Ru­dy Dha­e­nens ( fo­to) var en af den slags hjæl­pe­ryt­te­re, der for 25 år si­den så godt som al­drig kom til fa­det i egen navn og ret. Men Dha­e­nens hav­de for­be­redt sig på VM i ja­pan­ske Uts­u­no­miya igen­nem må­ne­der. Han hav­de for­søgt at væn­ne krop­pen til at ka­pe­re tids­for­skel­len ved at stå op midt om nat­ten og træ­ne, og i det he­le ta­get vars­le­de Ru­dy Dha­e­nens 1990- sæ­son om, at der kun­ne væ­re et stort re­sul­tat un­der op­sej­ling, ef­ter at den 29- åri­ge bel­gi­er var ble­vet to­er i Flan­dern Rundt. Ver­dens­mester­ska­bet blev dog al­drig den store lyk­ke for Dha­e­nens, der kom til at le­gem­lig­gø­re VM- trø­jens for­ban­del­se. I 1992 måt­te Dha­e­nens op­gi­ve kar­ri­e­ren ef­ter at ha­ve få­et kon­sta­te­ret hjer­te­pro­ble­mer. Han dø­de seks år se­ne­re på vej hjem fra en tjans som tv- kom­men­ta­tor i en bil­u­lyk­ke. Han blev 38 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.