En te­xansk she­rif i svøb

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Man kan si­ge me­get om Lan­ce Arm­strongs ( fo­to) kar­ri­ere­for­løb. Men det er svært at ta­ge fra den de­tro­ni­se­re­de le­gen­de, at hans før­ste rig­ti­ge op­træ­den var et ra­bal­der af rang. Dan­ske Rolf Sø­ren­sen var nok en gang blandt lø­bets fa­vo­rit­ter sam­men med navn­kun­dig­he­der som den rus­sí­ske vi­dun­der­væd­de­lø­ber Di­mi­tar Ko­nys­hev, Lau­rent Ja­la­bert, Jo­han Mu­se­euw og Mi­gu­el In­du­rain. Ik­ke man­ge hav­de for­ven­tet at se en 22- årig ame­ri­ka­ner kø­re ver­den­se­li­ten rundt og vin­de med præ­cis dén kæk­ke, hård­kog­te og fri­mo­di­ge ar­ro­gan­ce, man se­ne­re kom til at for­bin­de med nav­net Lan­ce Arm­strong. I den nor­ske dags­regn fal­me­de de fle­ste stjer­ner, men Bjar­ne Ri­is kør­te ind i top 10 og men­te ef­ter­føl­gen­de, at han ’ uden regn­vejr var ble­vet ver­dens­me­ster’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.