BI­S­CHOF­FS KONKLUSION

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

» Erik­sen har væ­ret rig­tig dyg­tig i sin kar­ri­e­re­plan­læg­ning. Han har ta­get til de rig­ti­ge klub­ber først med Ajax og nu Tot­ten­ham. Det er den helt rig­ti­ge klub for ham på det rig­ti­ge ni­veau. Og det sy­nes jeg sta­dig, den er.

Jeg sy­nes ik­ke, Chri­sti­an Erik­sen er vok­set fra Tot­ten­ham. Jeg tror ik­ke, han kun­ne kom­me på hol­det i Ar­se­nal, Chel­sea, Man­che­ster Ci­ty el­ler Man­che­ster Uni­ted, så han er li­ge præ­cis på det ni­veau i Pre­mi­er League, hvor han sta­dig får spil­le­tid og sta­dig er i en stor, god klub. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.