Lev el­ler over­lev

BT - - INDHOLD -

Vi har i dag to stær­ke da­mer i BT We­e­kend. Kvin­der, der har mær­ket li­vet på godt og ondt helt ind i marv og ben. Den ene kæm­per med en kræft­syg søn, den an­den med føl­ge­virk­nin­ger­ne af en tu­mor i hjer­nen. For dem beg­ge gæl­der det, at de har fun­det en ur­kraft in­de­ni – og når den svig­ter, har de lært at be­de om hjælp – no­get, der be­stemt ik­ke lig­ger na­tur­ligt til no­gen af dem. An­ne- Gret­he Bjarup Ri­is er kendt for at ta­le og ha­ve en hold­ning til man­ge ting, men da hen­des søn blev syg, blev hun tavs. Den tavs­hed væl­ger hun nu at bry­de ved at for­tæl­le om sin lil­le søn, der har en dø­de­lig syg­dom. Mi­chel­le Hvi­id har selv væ­ret tæt på at dø. Men at over­le­ve be­ty­der ik­ke nød­ven­dig­vis, at man er oven­på. Hun brød sam­men. Og fak­tisk skal man helst me­get me­re end at over­le­ve – man skal tri­ves i hver­da­gen. Tag Chris Ma­cDo­nalds test og se, hvor­dan det står til med din triv­sel. God lør­dag!

For­si­de­fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.