Det er som

BT - - KORT NYT -

re­gel lyk­ke­des mig at tøj­le min egen fru­stra­tion og vre­de. Kun på den må­de kun­ne jeg af­ba­lan­ce­re Hans- Hen­riks tem­pe­ra­ment. Det nyt­ter ik­ke, hvis to men­ne­sker i så tæt et sam­ar­bej­de er i eks­plo­sions­fa­re. Hav­de jeg la­det mi­ne fø­lel­ser få frit løb, kun­ne det væ­re endt i en or­kan Dan­ser og dom­mer i ’ Vild med dans’ An­ne Laxholm til Ber­ling­s­ke Fri. Her for­kla­rer hun, at hun in­stink­tivt holdt sig tilbage, når hen­des mand og dan­se­part­ner ud­fol­de­de sit hef­ti­ge tem­pe­ra­ment un­der par­rets træ­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.