An­ne- Gret­he Bjarup Ri­is

BT - - INTERVIEW -

• Født 21. novem­ber 1965 i Her­ning. • Sku­e­spil­ler, fil­min­struk­tør og for­fat­ter. • Mor til Gil­bert på ot­te år, der i maj må­ned fik kon­sta­te­ret leukæ­mi. • Dan­ner par med pro­du­cer Bo Mor­ten­sen, som hun og­så har Yr­sa på 11 år med. • Des­u­den mor til Oswald fra et tid­li­ge­re for­hold. • Fa­mi­li­en bor på Øster­bro i København. • Sam­men med sin mand la­ver hun en film om søn­nens syg­doms­for­løb, der skal bru­ges til un­der­vis­ning af læ­ger og sy­geple­jer­sker. • Har tid­li­ge­re med­vir­ket i ’ Ga­so­lin’ på Dr. Dan­tes Ave­ny. Te­a­ter­grup­pen Em­mas Di­lem­ma. Spil­le­de med i Lars von Tri­ers ’ Idi­o­ter­ne’. • På tv har hun bl. a. væ­ret med i TV2- se­ri­en ’ Ho­tel­let’ og TV3- se­ri­en ’ Nyn­ne’. • I 2008 delt­og hun i ’ Vild med Dans’ med dan­se­part­ne­ren Mi­cha­el Ole­sen. • Som fil­min­struk­tør har hun la­vet fil­me­ne ’ Hvid­sten Grup­pen’og ’ Ta­rok’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.