Leukæ­mi

BT - - INTERVIEW -

• Blod­kræft er den al­min­de­lig­ste kræft­form hos børn. • Hvert år ram­mes 40- 50 børn i Dan­mark • De fin­des to ty­per: Akut lym­foblastær leukæ­mi ( ALL) og akut my­e­loblastær leukæ­mi ( AML). • ALL ( den ty­pe Gi­bert li­der af), er skyld i 85 pct af al­le leukæ­mi­til­fæl­de hos børn. • Leukæ­mi be­hand­les med ke­mo­te­ra­pi og bi­ny­re­bark­hor­mon. • Ef­ter 4 ugers be­hand­ling må­les re­st­syg­dom i knog­le­mar­ven. Selv­om syg­dom­men til­sy­ne­la­den­de er væk, fort­sæt­tes be­hand­lin­gen i to et halvt år i alt for at fore­byg­ge til­bage­fald. • Ca. hvert tien­de barn vil få al­vor­li­ge bi­virk­nin­ger af be­hand­lin­gen, det kan væ­re svæ­re in­fek­tio­ner, be­tæn­del­se i bugs­pyt­kir­t­len samt blod­prop­per. • Me­re end 75 pct. af de ram­te børn bli­ver hel­bredt. • Kil­de: Bør­ne­can­cer­fon­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.