Per­nit­ten­gryn i genop­tryk

BT - - BOG- FIX -

» Jeg er pe­dant. Det er en vig­tig egen­skab for en kor­rek­tur­læ­ser. En kraki­ler. Jeg fin­der an­dre men­ne­skers fejl. Og slår hårdt ned på dem. Og ny­der det. Ja, jeg sæt­ter en ære i at på­pe­ge og ret­te fejl. « Med den sva­da be­skri­ver for­tæl­leren i Pe­ter H. Ole­sens de­but­ro­man ’ Kor­rek­tur­læ­se­ren’ et sted sig selv. Bo­gen om den fra­skil­te kor­rek­tur­læ­ser, der er li­ge så per­nit­ten­gryn, som han er en­som, ud­kom for syv år si­den på Gyl­den­dal, men bli­ver nu ge­nud­gi­vet af By­ens For­lag. Pe­ter H. Ole­sen er og­så kendt som den ene halv­del af ban­det Ole­sen- Ole­sen. By­ens For­lag, 199 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.