Jeg er ver­dens...

BT - - BOG- FIX -

Kun fan­ta­si­en sæt­ter græn­sen for, hvad man kan ha­ve re­kor­den i. Ver­dens dy­re­ste ho­t­dog, ver­dens stør­ste kop kaf­fe og flest lag­ka­ger i ho­ve­d­et på ét mi­nut må dog væ­re nog­le af de mest fjol­le­de re­kor­der. Ko­mi­te­en, der ud­væl­ger re­kor­der­ne, får da og­så me­re end 50.000 an­søg­nin­ger om at bli­ve an­ta­get i bo­gen, der i år kan fejre 60 års ju­bilæum. Og­så i år kom­mer der selv­føl­ge­lig en ver­sion. Gu­in­ness Wor­ld Records 2016 rum­mer blandt an­det re­kor­der in­den for spil­let Mindcraft og vi­deo­tje­ne­sten YouTube. Carlsen, 170 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.