Ole Kibs­gaard

BT - - BOG- FIX -

• Født: 9. fe­bru­ar 1966 • Ud­dan­nel­se: Sankt An­næ Gym­na­si­um og Ryt­misk Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um • Job: Un­der­vi­ser på Ve­stjysk Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um • Band: Med­lem af Shu- bi- dua si­den 1997 • Bl. a. spil­let med: Sis­sel Kyrkjebø, Al­ber­te, Martin Bryg­mann, Aqua og Brød­re­ne Ol­sen • Pri­vat: Gift og har tre børn • Ak­tu­el: Vært i ny TV2- se­rie ’ Ti jeg ka’ li’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.