FAKTA

BT - - NYHEDER -

I lø­bet af de sid­ste 30 da­ge er 79 men­ne­sker i USA ble­vet skudt af po­li­ti­et. Det ame­ri­kan­ske po­li­ti har ale­ne i år skudt og dræbt 727 men­ne­sker. 26 af dem var sor­te, ube­væb­ne­de mænd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.