Så­dan kun­ne det væ­re gå­et

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tro­fæhøst på bæn­ken

Chri­sti­an Erik­sen kan i en al­der af blot 21 år kal­de sig en­gelsk me­ster. Det er ik­ke sket, si­den Pe­ter Sch­mei­chel vandt med Man­che­ster Uni­ted i 1999. Men mester­ska­bet med Ci­ty har en dyr pris, for Erik­sen spil­ler ik­ke fast. Kon­kur­ren­ter­ne er sim­pelt­hen for go­de og sjæl­dent ska­de­de.

» Sa­mir Nas­ri fandt me­lo­di­en i den sæ­son og var rig­tig god. David Silva var og­så helt su­veræn. Med det ni­veau, de vi­ste i den sæ­son, var Erik­sen ik­ke bed­re. Han er en rig­tig dyg­tig spil­ler, man han mang­ler nog­le gan­ge at ha­ve stør­re ind­fly­del­se un­der­vejs i kam­pe­ne. Han er ik­ke en, der do­mi­ne­rer kam­pe­ne, som Silva gjor­de i den sæ­son. Han fandt den helt rig­ti­ge hyl­de i Tot­ten­ham i for­hold til hans spil­le­mæs­si­ge ni­veau, « vur­de­rer Mik­kel Bi­s­choff. Spil­le­tid/ mål: 15 kam­pe og ét mål Lands­hold: Del­vist fast mand – Mor­ten Ol­sen gør al­vor af si­ne trus­ler og vra­ger Chri­sti­an Erik­sen et par gan­ge Tro­fæ­er: En­gelsk me­ster og vin­der af Liga Cup’en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.