Så­dan kun­ne det væ­re gå­et

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Erik­sen ud­nyt­ter sin chan­ce

Man­che­ster Ci­ty skuf­fer og for­mår ik­ke at gø­re væ­sen af sig i Champions League, mens mester­ska­bet gli­der hol­det af hæn­de. Men for Chri­sti­an Erik­sen er sæ­so­nen et lys­punkt. Han spil­ler for­holds­vis fast og er ste­get i gra­der­ne hos ma­na­ger Ma­nu­el Pel­le­gri­ni.

» Han hav­de tre må­ne­der, hvor han var ex­cep­tio­nel god for Tot­ten­ham og af­gjor­de rig­tig man­ge kam­pe. Li­ge præ­cis i sid­ste sæ­son kun­ne Erik­sen godt ha­ve gjort en for­skel for Man­che­ster Ci­ty. Silva var ude en pe­ri­o­de med ska­der, mens Nas­ri un­der­præ­ste­re­de. Han vil­le ha­ve spil­let som en af de tre for­re­ste, men han vil­le ik­ke væ­re en spil­ler, der vil­le bæ­re Ci­ty. « si­ger Bi­s­choff.

Spil­le­tid/ mål: 22 kam­pe og fem mål Lands­hold: Fast mand – Erik­sen er tilbage i var­men hos Mor­ten Ol­sen Tro­fæ­er: In­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.