Så­dan gik det i vir­ke­lig­he­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Erik­sen be­gyn­der so­lidt i Spurs

Tot­ten­ham slut­ter på en sjet­te­plads he­le 10 po­int ef­ter ri­va­ler­ne fra Ar­se­nal på den Champions League- gi­ven­de fjer­de­plads. Erik­sen får en god­kendt før­ste sæ­son, men un­der­vejs er der bump på vej­en. Man­che­ster Ci­ty smadrer Tot­ten­ham 6- 0 på hjem­me­ba­ne, og ma­na­ge­ren, der hen­te­de ham til klub­ben, An­dré Vil­las- Boas, bli­ver fy­ret i de­cem­ber 2013. Den hid­ti­di­ge aka­de­mi- træ­ner Tim Sherwood over­ta­ger der­ef­ter tjan­sen med svin­gen­de ef­fekt. Han lø­ber selv ind i en øre­tæ­ve på 1- 5 på hjem­me­ba­ne til Ci­ty, hvis nye ma­na­ger, Ma­nu­el Pel­le­gri­ni, sør­ger for klub­bens an­det mester­skab for­an Liverpool. Men Ci­ty fl­op­per igen, igen i Champions League.

Spil­le­tid/ mål: 25 kam­pe og syv mål Lands­hold: Fast mand Tro­fæ­er: In­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.